Vår Organisation

Verksamheten på Bogesunds Jaktgård arrangeras av Jägareförbundet Stockholms Län och leds av viltförvaltaren, Henrik Lokind. Pehr Söderman ansvarar för hundverksamheten och administration. Robin Skoglund är ansvarig för utbildningsverksamheten. Målsättningen för verksamheten på Bogesunds jaktgård fastställs av styrelsen i Svenska Jägareförbundet i Stockholms län. Jaktgården verkar efter en verksamhetsplan som fastställts av Jägareförbundet, Stockholms län. Bogesund är en av två jaktgårdar i Stockholms län. Den andra är Gålö Jaktgård.

Kontakt

Henrik Lokind har ett övergripande ansvar för verksamheten på Bogesund, och svarar på allmänna frågor om hur Bogesunds Jakt och Kursgård sköts. Om frågan gäller jakter, bokningar eller liknande gå i stället till "Kontakta oss".

Henrik Lokind, Viltförvaltare