Vår Organisation

Verksamheten på Bogesunds Jaktgård är idell och annordnas av Jägareförbundet. Ansvaret delegeras av styrelsen för Jägareförbundet Stockholms Län till en särskild arbetsgrupp, AG Bogesund. Under AG Bogesund finns fem funktionärsgrupper som ansvarar för den praktiska verksamheten på Bogesund:

  • Jakt & Viltvård
  • Hund
  • Utbildning
  • Ungdom
  • Jaktgården

AG Bogesund arbetar efter en verksamhets plan som fastställts av Jägareförbundet, Stockholms län. Bogesund är en av två jaktgårdar i Stockholms län. Den andra är Gålö Jaktgård.

Kontakta AG Bogesund

AG Bogesund har ett övergripande ansvar för verksamheten på Bogesund, och svarar på allmänna frågor om hur Bogesunds Jakt och Kursgård sköts. Om frågan gäller jakter, bokningar eller liknande gå i stället till "Kontakta oss".

Ordförande Henrik Lokind