Vår Organisation

Verksamheten på Bogesund leds under styrelsen för Jägareförbundet Stockholms Län av en särskild arbetsgrupp, AG Bogesund. Bogesund är en av två jakt och kursgårdar i Stockholms län. Den andra är Gålö Jakt och Kursgård. Under AG Bogesund finns fem funktionärsgrupper som ansvarar för den praktiska verksamheten på Bogesund:

  • Jakt & Viltvård
  • Hundar
  • Utbildning
  • Ungdom
  • Jaktgården

AG Bogesund arbetar efter en verksamhets plan som fastställts av Jägareförbundet, Stockholms län.

Kontakta AG Bogesund

AG Bogesund har ett övergripande ansvar för verksamheten på Bogesund, och svarar på allmänna frågor om hur Bogesunds Jakt och Kursgård sköts. Om frågan gäller jakter, bokningar eller liknande gå i stället till "Kontakta oss".

Ordförande Henrik Lokind