Här kan du se var vi planerar större jakter den närmaste veckan. Siffrorna på kartan anger såtar, områden som vi jagar i. Om ingen såt anges så är det inte bestämt exakt vilket område vi kommer jaga i. Vaktjakt, skyddsjakt, kurser och andra aktiviteter kan förekomma utan att det anges här.

Att vi jagar innebär inte att skogen är avstängd för allmänheten. Du får naturligtvis röra dig fritt i skogen i enlighet med allemansrätten ("Inte störa, inte förstöra"). Det finns plats för alla i skogen. Vi uppmanar alltid våra jaktdeltagare att visa respekt för andra som vistas i skogen och hoppas bli bemötta på samma sätt. Vid större jakter finns funktionärer utplacerade på vägarna omkring det område som jagas, och du kan alltid fråga dem om du undrar över något.

Laddar jakter...