Henrik Lokind, viltförvaltare på Bogesund

Jag är 42 år gammal och kommer ursprungligen från Värmland men har sedan mer än 20 år bott i stockholmsområdet. Sedan i april har jag av styrelsen i länsföreningen, Stockholms län, erhållit konsultuppdraget att ytterligare förädla verksamheten vid Bogesunds jaktgård.
Målsättningen för verksamheten vid Bogesunds jaktgård är att erbjuda högkvalitativa upplevelser för medlemmar i Svenska jägareförbundet. Jaktgården är medlemmarnas och mitt uppdrag är att:

  •  Höja den upplevda kvaliteten på arrangerade jakter
  •  Förbättra kvaliteten på markunderhåll och jaktorganisation
  •  Introducera nya jaktformer i jaktgårdens utbud
  •  Erbjuda fler jakter och kurser
  •  Systematisera viltvården på jaktmarken
  •  Arrangera samarbeten med andra relevanta delar – unga jägare, sponsoraktiviteter, JAQT liksom jordbruksarrendatorer och jaktgrannar.

För att nå de ovan uppsatta målen får jag, precis som tidigare, hjälp av en stor grupp ideellt arbetande funktionärer. Jaktgårdens verksamhetsområden kan delas upp i tre delar: jakt, hund och utbildning. Mitt uppdrag motsvarar ungefär en halvtidstjänst och jag kommer även att verka i min andra roll som gymnasielärare.