Så här går en jakt till på Bogesund

Vi samlas på vår Jaktgård på Röskär, c:a 40 minuters bilresa från Roslagstull. Dagen inleds med att jaktledaren presenterar deltagarna och funktionärerna, redovisar hur jakten kommer att gå till och går igenom Jakt PM för den aktuella jakten. Alla deltagare undertecknar en försäkran att de uppfyller kraven för deltagande. Var inte rädd för att ställa frågor under genomgången om sådant som du tycker är oklart. I slutet av genomgången presenteras vilka områden som ska jagas och du får en karta som visar var passen ligger. Passen fördelas mellan deltagarna genom lottning.

En av funktionärerna följer sedan med dig ut till anvisat pass och visar vilka skjutriktningar som är tillåtna, respektive förbjudna, samt informerar om närliggande pass grannar och kanske annat som du behöver vara uppmärksam på. Jakten startas och avslutas av jaktledaren genom information på jaktradio (frekvens 155MHz). Vid vakjakt så stannar du på samma pass under hela jakten. Under en drevjakt hinner vi normalt jaga två till tre områden på en jaktdag.  När jakten i ett område är avslutad återsamlas alla jägare, och funktionärer, på anvisad plats. Där får du ett nytt pass för jakt i nästa såt. Oftast tar vi därefter en paus för att äta och dricka något innan vi fortsätter i ett tredje sista såt. Efter avslutad jakt är det återsamling i jaktgården på Röskär för att ta hand om fällt vilt. Vi tar alltid hand om klövvilt i vårt slakteri på Röskär för att säkerställa god hygien.

På Bogesund har det genom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bedrivits forskning på vilt i mer än 25 år. I samband med att vi tar hand om det fällda viltet tar vi i vissa fall prover som skickas till SLU för den fortsatta forskningen. På fällda vildsvin tas alltid trikinprov som skickas till SLU för test. Jakten avslutas med att jaktledaren håller en gemensam genomgång av erfarenheter från jakten med alla deltagare.

För att delta på jakt måste du ha med dig

 • Vapen för aktuell jakt med tillhörande ammunition

 • Vapenlicens

 • Jaktkort för året

 • Rött hattband, mössa i ”signalfärg” eller motsvarande

 • Jaktradio 155 MHz (ett litet antal radioapparater finns för utlåning, kolla med jaktledaren)

 • Intyg på att du har tagit jägareförbundets älgskyttemärke, minst valör brons, de senaste 12 månaderna om du skall jaga med kulgevär.

  • Högviltsprovet i jägarexamen motsvarar valör brons

 • Bevis på ansvarsförsäkring (t.ex. medlemskort i Svenska Jägareförbundet)

Också bra att ha med

 • Oömma kläder för friluftsliv samt regnkläder

 • Ett ombyte (inklusive kängor) om du skulle bli våt

 • Kikare, kompass, kniv och snitsel

 • Koppel eller lina, för att dra vilt eller koppla hund

Vem tillfaller viltet?

Den jägare som fäller ett klövvilt på Bogesund är skyldig att köpa detta kött själv, eller anvisa någon annan köpare. Om du inte vill köpa djuret finns det säkert någon annan, ofta en jägare vid samma jakt, som är intresserad om djuret skjutits på ett sätt som inte förstört kött i onödan. Köpare kan i mån av plats hänga djuret i vårt kylrum och, efter överenskommelse, avhämta djuret senare.

Om djuret inte hämtats efter 12 dagar tillfaller det jaktgården. Det kostar 300 kr/vilt att hänga det i kylrummet.

Vi tar ut följande priser för fällt klövvilt:

 • Rådjur

  • Köps av skytten eller av skytten anvisad person

  • Pris för kött: 50 kr per kg (passad vikt).

  • Prover skickas till SLU som en del av forskningen.

 • Älg

  • Fördelas bland deltagarna på jakten genom lottning.

  • Pris för kött: 50 kr per kg (passvikt).

  • Pris för trofé: 0 kr

 • Vildsvin

  • Köpes av skytten

  • Pris för kött: 50 kr per kg (passad vikt).

  • Pris för trofé: 0 kr

  • Prov skickas alltid till SVA för trikintest. Om provet är positivt destrueras djuret.

Jägare som ej följer jaktledarens instruktioner förverkar sin rätt till viltet.

Jakt-pm

För att jaga på Bogesund så måste du acceptera och följa det jakt-pm som gäller för den aktuella jakten.

Välkommen till Bogesund!